NRVT en
Stege Makelaardij;

objectief,
onafhankelijk
en betrouwbaar.

Toezicht op kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij het NRVT, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Het NRVT bewaakt en waarborgt de kwaliteit en vakbekwaamheid van Register-Taxateurs. Deze taxateurs werken conform de gedrags- en beroepsregels en internationale en Europese taxatiestandaarden. Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang en onderwerpt zich aan het Doorlopend Toezicht en het centrale tuchtrecht van NRVT.